Cargames1

Necropolis Quốc Phòng trò chơi

Quảng Cáo

Quảng Cáo


Tải Xin Vui Lòng Chờ Đợi

Average Rating: 2.6 (29 vote)
Quảng Cáo
Mô Tả: Đặt phòng thủ cuối cùng cho bất tử của thành phố! Sử dụng các kỹ năng chiến thuật để triệu tập bất tử của lính phải chiến đấu chống lại một số sóng của kẻ thù, diễn viên đặc biệt câu thần chú để giúp những người lính của bạn và duy trì sự đe dọa đi từ nghĩa trang, sử dụng tiền và kỹ năng kiếm được để mở khóa mới các đơn vị, nâng cấp của bạn tech và phép thuật cây.
English Türk Русский Français Deutsch Italiano Português Español 日本語 中文(簡體) ประเทศไทย 한국어 Swedish Română العربية Indonesia Nederlands Vietnamese Bulgarian Persian Hebrew Czech Hungarian Latvian Lithuanian Croatian Danish Finnish Estonian
Copyright © 2007 - 2020 | Cargames1.com Necropolis Quốc Phòng Trò Chơi
0.187674